fastelavn 2018

Kalender for 2018

11-Februar-2018

Fastelavn d.11.2.18 fra kl 14-16

Fastelavn i Rens Multihal.
I samarbejde med Rens Multihal Og Rens Egnsrådet afholdes der i år igen, fastelavn.
Entre 40 kr incl.kaffe, kage og saft ( børn gratis i følge voksne ).Der er præmie til bedste udklædning og katte kongen i hver kategori.
0-5 år og 6-12 år.
tilmelding skal ske via sms til 51644330 eller til Anette på 23613550 senest den 05.02.18 ( husk at skrive navn og antal deltager)
Adr. Pebersmarkvej 15,6372 B.Bov
Overskuddet går til børn og unge gruppen.

Obs ! opholdet i Rens multihal er på egen ansvar.

05-April-2018

Generalforsamling i Egnsråd.

Generalforsamling.
Torsdag den 5 april kl 19.00 i Rens Museum.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Rens- Egnsråd.
-Dagsorden ifølge vedtægterne.
-oplysning vedr. Gendarmeripladsen.
-Evt.


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalmødet.
Egnsrådet er vært ved kaffe og kage .
Velmødt !

01-Maj-2018

Rhododendron haven

Rens Rhododendron haven åbner fra maj 2018. Se yderlige info på deres hjemmeside.

23-Juni-2018

Sankt Hans i Rens Multihal

Obs vedr dato ,se deres hjemmeside.

19-Juli-2018

Rens Ringridning.

Vedr dato og program.
Følg Dem på Facebook siden; Rens ringridning .

08-September-2018

Rens Høstfest

dato og tid samt dagens program vil komme når datoen nærmer sig.
-Husk,at Årets ejendom samt årets "gemt og glemt person" i Rens vil blive normineret på dagen.
Evt foreslag til ovennævnte-( tages gerne imod til generalforsamling den 05.02.18).

Rens årets landsby 2017

billedet er fra Årets landsby fest .

Årets landsby pris 2017

fejring af den store dag

Halloween 2017

Halloween festen i Rens har de sidste par år været et tilløbs stykke for mange børn